Urządzenia Filtermist skutecznie usuwają mgłę olejową, zwiększając bezpieczeństwo w miejscu pracy

Dostosuj środowisko pracy do międzynarodowych standardów BHP

Pomiary emisji w miejscu pracy (monitorowanie powietrza)

Pracownicy obsługujący różnego rodzaju maszyny, których pracy towarzyszy powstawanie mgły olejowej, są narażeni na działanie niebezpiecznych substancji w miejscu pracy. Do zanieczyszczeń tych należą pyły, opary, spaliny, włókna, gazy i mikroorganizmy. W zależności od rodzaju szkodliwych substancji i stopnia narażenia na ich działanie pracownicy mogą doświadczać różnego typu negatywnych i potencjalnie chorobotwórczych skutków zdrowotnych

Urządzenia Filtermist pomagają firmom produkcyjnym stosować się do lokalnych wymogów BHP poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu. W niektórych krajach za niespełnianie standardów BHP grożą dotkliwe skutki, jak wysokie kary finansowe dla firm i osób w firmach odpowiedzialnych za warunki pracy.

Ponadto zdrowi pracownicy oznaczają krótsze przestoje i mniej zwolnień chorobowych, które negatywnie wpływają na produktywność firmy. Monitorowanie powietrza pozwoli określić skalę zanieczyszczeń, na jakie narażani są pracownicy i sprawdzić skuteczność stosowanych środków zaradczych. Aby określić, na ile konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków, należy porównać wyniki ze stosownymi określonymi limitami.

Filtermist oferuje poradnictwo w zakresie skuteczności stosowanych środków zaradczych i pomoc w nakreśleniu właściwych strategii zarządzania ryzykiem.

Monitoring powietrza należy stosować

 • W sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia wdychanymi substancjami.
 • Aby sprawdzić, czy stężenie substancji nie przekracza norm.
 • Aby sprawdzić, czy stosowane aktualnie środki zaradcze spełniają swoją rolę, czy może konieczna jest ich wymiana na lepsze.
 • Aby sprawdzić, czy nowe środki zaradcze w dostatecznym stopniu spełniają swoją rolę.
 • Po wprowadzeniu w procesie lub produkcji zmian, które mogły spowodować zmianę stężenia zanieczyszczeń.
 • Aby określić ewentualne potrzeby monitoringu zdrowia.
 • Jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń o odszkodowanie.

Monitor serwisowy

F Monitor

F Monitor

F Monitor niezwłocznie przekazuje dokładne i łatwe w odczycie informacje o tym, czy system ekstrakcji działa sprawnie, czy wymaga serwisu.

F Monitor
 • New York00:00
 • London00:00
 • Paris00:00
 • Mumbai00:00
 • Singapore00:00
 • Beijing00:00
 • Tokyo00:00